Αναλύσεις φυτικών ιστών

Βήματα ανάλυσης φυτικών ιστών

1. Ενημέρωση

Πριν την αποστολή, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το εργαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@edafologiko.gr ή τηλεφώνου για ενημέρωση. Τα δείγματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αποστολέα. Στην περίπτωση που το δείγμα προσκομίζεται στο εργαστήριο από τον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να συμπληρωθεί η συνοδευτική φόρμα δείγματος σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

2. Προετοιμασία και λήψη δειγμάτων

Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται σε χωριστά σακουλάκια πολυαιθυλενίου καλά κλεισμένα.

Η συνιστώμενη ποσότητα για τα δείγματα είναι 100-150 γραμμάρια ανά δείγμα.

3. Αποστολή των δειγμάτων

Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αντωνίου Πετραλιά 36 και Γ. Παπανδρέου
Τ.Κ 27 200, Αμαλιάδα
Τηλ. 26220 28816
Ηλ. ταχυδρομείο: info@edafologiko.gr

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μικρά κουτιά μεγέθους μέχρι 30Μ x 20Π x 10Υ εκατοστά, αντί φακέλων, προκειμένου τα δείγματα να είναι επαρκώς προστατευμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στην περίπτωση χρήσης φακέλων χρησιμοποιήστε μόνο φακέλους που εσωτερικά διαθέτουν ειδική προστασία με φυσαλίδες αέρα.

Η συνοδευτική φόρμα για το δείγμα μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά είτε εναλλακτικά μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ και να την εσωκλείσετε συμπληρωμένη στο κουτί αποστολής του κάθε δείγματος.

Ηλεκτρονική Συμπλήρωση

4. Πληρωμή Συμμετοχής και έκδοση παραστατικών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή του ποσού μέσω τραπέζης. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι:

5. Ανάλυση δειγμάτων – έκδοση αποτελεσμάτων

Δ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ Σ Κ Δ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ Σ Κ Δ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ Σ Κ Δ
Παραλαβή
δείγματος
Προετοιμασία
δείγματος
Έλεγχος
πληρωμής
Διενέργεια
αναλύσεων – δοκιμών
Έκδοση και αποστολή
αποτελέσματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Ε. Μπαρούχας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εδαφολογίας.

6. Επικοινωνία με εξειδικευμένο προσωπικό

Έχετε κάποια απορία σχετικά με τα αποτελέσματα που παραλάβατε; Δυσκολεύεστε με το τι πρέπει να ακολουθήσει για να πετύχετε τον στόχο;

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε, αρκεί μόνο να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά. Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.