Υπηρεσίες

Λάβετε συμβουλές και καθοδήγηση για τις καλλιέργειές σας από ειδικούς.

Προστατεύστε τα εδάφη σας και τη ζωή σας!

Το Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας αξι­οποιώντας το σύγχρονο εξοπλισμό του και έχοντας την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Εδαφο­λογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναλύσεων SSSA, APHA, EPA και ISO.

Αναλύσεις εδάφους

Περισσοτερα

Φυλλο-διαγνωστική

Περισσοτερα

Αναλύσεις νερού

Περισσοτερα

Αναλύσεις φυτικών ιστών

Περισσοτερα

Γεωργία Ακριβείας

Δορυφορική Γεωργία

Συμβουλευτική Λίπανση

Ανάλυση Θρεπτικών Διαλυμάτων

Ανίχνευση Νηματωδών

Υγιή εδάφη
για υγιή ζωή!

Στόχοι του εδαφολογικού εργαστηρίου είναι:

  • Η σωστή θρέψη φυτών
  • Η μείωση κόστους παραγωγής
  • Η μεγιστοποίηση της παραγωγής
  • Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
  • Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων
  • Η μείωση της νιτρορύπανσης
  • Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής