Προφίλ

Το Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 2009 με τη συγχρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού των Ορθοδόξων Χριστιανών (IOCC) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη στήριξη των πυρόπληκτων αγροτών της Ηλείας. Σήμερα αποτελεί υποδομή Περιφερειακής εμβέλειας και παρέχει υπηρεσίες με τη μορφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Εδαφολογίας), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας. Αποτελεί δημόσια υποδομή – ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία «Εδαφολογικό» και αποτελεί κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (Competency Center) για το έδαφος στη Δυτική Ελλάδα.

To Εδαφολογικό λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και παρέχει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου των εδαφών, συμβουλευτικής λίπανσης και εκπαίδευσης σε αγρότες, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και του Γεωπονικού κλάδου, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Εδαφολογικό αξιοποιώντας σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές ως δημόσια περιουσία και έχοντας την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την υποστήριξη του επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναλύσεων SSSA, APHA, EPA και ISO. Έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στο έδαφος, το αρδευτικό νερό και τους φυτικούς ιστούς, υποστηρίζοντας την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και σύμφωνα με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών. Σήμερα, η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση για την υποστήριξη των αγροτών και την προστασία των εδαφών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα το εργαστήριο διενεργεί:

 • Ποιοτικό έλεγχο του εδάφους
 • Ποιοτικό έλεγχο του νερού άρδευσης
 • Ποιοτικό έλεγχο – θρεπτική κατάσταση των φυτών των καλλιεργειών (φυλλοδιαγνωστική)
 • Ποιοτικό έλεγχο σε διαλύματα υδρολίπανσης και υδροπονίας
 • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Υγιή εδάφη
για υγιή ζωή!

Στόχοι του εδαφολογικού εργαστηρίου είναι:

 • Η σωστή θρέψη φυτών
 • Η μείωση κόστους παραγωγής
 • Η μεγιστοποίηση της παραγωγής
 • Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
 • Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων
 • Η μείωση της νιτρορύπανσης
 • Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής