Αναλύσεις φυτικών ιστών | Προετοιμασία δείγματος

Προετοιμασία δείγματος για αποστολή

Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται σε χωριστά χάρτινα σακουλάκια ή σακουλάκια πολυαιθυλενίου καλά κλεισμένα.

Η συνιστώμενη ποσότητα για τα δείγματα είναι 100-150 γραμμάρια ανά δείγμα.

Δείτε περισσότερα:

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά. Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.