Αναλύσεις εδάφους | Λήψη δείγματος

Δειγματοληψία εδάφους

01

Ζητήστε μια ειδική σακούλα δειγματοληψίας σε ένα από τα σημεία παραλαβής και αποστολής δείγματος. Θα συνοδεύεται από τις οδηγίες δειγματοληψίας, ειδική ταμπέλα αναγραφής των στοιχείων του δείγματος και οδηγίες αποστολής.

02

Ο αριθμός δειγμάτων που θα λάβουμε πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 δείγματα / 10 στρέμματα ομοιόμορφου χωραφιού σε όλη του την έκταση.

03

Καθαρίζουμε το σημείο δειγματοληψίας από την ύπαρξη ζιζανίων.

04

Εισάγουμε το μικρό φτυάρι στο έδαφος ώστε να πάρουμε μία κατά βάθος τομή του εδάφους μέχρι τα 30 εκατοστά ή από 30-60 εκατοστά.

05

Τοποθετούμε κάθε δείγμα στο πλαστικό δοχείο και ανακατεύουμε καλά για τη δημιουργία σύνθετου δείγματος.

06

Λαμβάνουμε από το σύνθετο δείγμα 500-600 γραμμ. εδάφους και το τοποθετούμε στην ειδική σακούλα δειγματοληψίας.

07

Κατά την αποστολή του δείγματος, θα πρέπει να αναγράφονται:

 • Αριθμός δείγματος
 • Στοιχεία παραγωγού
 • Τοποθεσία αγρού
 • Βάθος δειγματοληψίας
 • Ημερ/νία δειγματοληψίας
 • Είδος καλλιέργειας

Κατά την αποστολή του δείγματος, θα πρέπει να αναγράφονται:

 • Αριθμός δείγματος
 • Στοιχεία παραγωγού
 • Τοποθεσία αγρού
 • Βάθος δειγματοληψίας
 • Ημερ/νία δειγματοληψίας
 • Είδος καλλιέργειας

08

Το δείγμα αποστέλλεται για ανάλυση σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής.

Μικρές Οδηγίες

Χρόνος Δειγματοληψίας:

 • Η δειγματοληψία θα πρέπει να γίνεται νωρίς, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, ή στην αρχή της άνοιξης.

Εργαλεία που απαιτούνται:

 • Δειγματολήπτης ειδικής κατασκευής ή μικρό φτυάρι ή φτυάρι ίσιο.
 • Πλαστικές σακούλες 30×40 cm.
 • Μαρκαδόρος ανεξίτηλης γραφής.
 • Δελτία δειγματοληψίας (ετικέτες) για την αναγραφή στοιχείων.
 • Πλαστικό δοχείο.

Τι πρέπει να προσέξετε;

 • Μη βιαστείτε να ξεκινήσετε εάν δεν έχετε προσδιορίσει επακριβώς το χώρο δειγματοληψίας.
 • Εάν το χωράφι σας είναι ανομοιόμορφο, προσδιορίστε τις περιοχές που παρουσιάζουν ομοιομορφία (π.χ έχουν την ίδια κλίση ή έχουν την ίδια υφή κλπ.).
 • Δημιουργείστε ένα σύνθετο δείγμα για κάθε ομοιόμορφη περιοχή.
 • Μη διστάσετε να αποτυπώσετε σε χαρτί το σχέδιο δειγματοληψίας.
 • Επειδή η σωστή δειγματοληψία μπορεί να σας αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος, προσπαθήστε να εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες δειγματοληψίας.
 • Φροντίστε ώστε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε να είναι καθαρά από προηγούμενη χρήση για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία, δοχεία ή σακούλες δειγματοληψίας που προηγούμενα χρησιμοποιήθηκαν για εφαρμογή λιπασμάτων ή εδαφοβελτιωτικών.

Εντοπισμός συντεταγμένων σημείου χωραφιού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βρείτε τις συντεταγμένες του χωραφιού στο πλαίσιο αναλύσεων εδάφους, φύλλων και νερού.

Άμεσος τρόπος εύρεσης συνταγμένων μέσω φωτογραφίας από έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smart phone)

 1. Στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου, ενεργοποιείτε τη Θέση (ώστε το τηλέφωνο να δέχεται δεδομένα GPS)
 2. Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής φωτογραφιών, ενεργοποιείτε τις Ετικέτες Τοποθεσίας (ώστε να αποθηκεύονται οι συντεταγμένες κάθε φωτογραφίας)
 3. Φωτογραφίζετε σε κεντρικό σημείο της περιοχής του χωραφιού που αφορά η ανάλυση και στέλνετε τη φωτογραφία με email στο γεωπόνο σας (εκεί που θα παραδώσετε το δείγμα)

Χρήση δωρεάν εφαρμογών σε έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone)

Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή GPS Map Camera που είναι διαθέσιμη δωρεάν:

 1. Λήψη και εγκατάσταση:
  1. Android Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkfantasy.gpsmapcamera&hl=el&gl=US
  2. Apple/IOS, App Store: https://apps.apple.com/il/app/gps-map-camera-geotag-photos/id1503116917
 2. Χρήση της εφαρμογής και αποστολή φωτογραφίας με πληροφορία τοποθεσίας στο γεωπόνο σας (εκεί που θα παραδώσετε το δείγμα)

Εναλλακτικές καταγραφές αντί των συντεταγμένων.

 1. Στο δελτίο του που συνοδεύει το δείγμα, στο πεδίο των συντεταγμένων, αντί για συντεταγμένες, καταγράφετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ή να επισυνάψετε φωτοαντίγραφο του σχετικού εγγράφου:
  1. τον αριθμό “Χαρτ. Υπόβαθρο / Άλλο / Παλαιό” ο οποίος είναι διαθέσιμος στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και ΕΛΓΑ μαζί με στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και ΕΛΓΑ
  2. το σκαρίφημα του αγροτεμαχίου εκτυπωμένο από την αίτηση ΟΣΔΕ
  3. τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) από τις δηλώσεις Κτηματολογίου (αναφέρεται ως “Κωδικός Ιδιοκτησίας”) μαζί με στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου
  4. το τοπογραφικό διάγραμμα αγροτεμαχίου της δήλωσής του στο Κτηματολόγιο
  5. τα στοιχεία διανομής εάν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός διανομών και υπάρχει παραχωρητήριο από τη Δνση Γεωργίας ή συμβόλαιο αγοράς ή γονικής παροχής κ.α.:
   1. Το αγρόκτημα στο οποίο ανήκει το τεμάχιο
   2. Τη χρονολογία του αγροκτήματος
   3. Τον αριθμό του τεμαχίου και
   4. Την έκταση
  6. Το παραχωρητήριο από τη Δνση Γεωργίας ή συμβόλαιο αγοράς ή γονικής παροχής κ.α. στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία διανομής
 2. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε το χωράφι σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ της περιοχής ή με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και ΕΛΓΑ ή με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου.

Δείτε περισσότερα:

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά. Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.