Πληροφοριακό δελτίο ανάλυσης φυτικών ιστών

Basic info

Pricing document type *

Pricing details

Description of sample - field - crop

Field coordinates
Field type
Sample taken from
Cultivation type
Τύπος καλλιέργειας
New cultivation

Previous Fertilization (type, amount of fertilizer per acre)

Other previous interventions - improvements

Manure
Other organic materials
Lime
Add plaster
Διαφυλλικοί ψεκασμοί

Type of analysis requested

Ευχαριστούμε για την αποστολή της φόρμας δειγματοληψίας.
Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή της φόρμας δειγματοληψίας. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι αργότερα.